Glavna Dünya Sanat Tarihi

Dünya Sanat Tarihi

5.0 / 0
0 comments
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
Dünya sanatını, tüm eğilim ve örnekleriyle bu kitaptan izleyin! Ayrıca 15oo'ü aşkın görsel.
Bir ülke kültürü, kendi somut biçimini sanat eserleriyle bulur. Bu yanıyla sanat eserleri, ulusların düşün hayatının önemli anıtları olduğu gibi, bir ülkede yaşayan toplumsal varlığın da inkar edilemez kanıtlarıdır. Onun içindir ki dünya sanat tarihine yönelme, sanat kültürünün tanınmasında biricik yoldur.
Godina:
2010
Izdanje:
Gnlş. 14. bs.
Izdavač:
Remzi Kitabevi
Jezik:
turkish
Strane:
815
ISBN 10:
9751413745
ISBN 13:
9789751413741
Fajl:
PDF, 44.60 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
turkish, 2010
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Započnite svoje putovanje u svet znanja! Vidite Pretpregled za više opcija

Najčešći pojmovi