Glavna İslam Sanatında Geometrik Desenler

İslam Sanatında Geometrik Desenler

5.0 / 5.0
1 comment
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
İslam sanat ve mimarisinin en meşhur görsel ifade biçimi olan desenlerin ihtişamı, tesadüfen oluşmuş bir güzellik değildir. Bu sanatın eski ustaları, çoğunlukla kendini tekrar eden tek bir desene dayanan şaşaalı geometrik kompozisyonlar oluşturabilmek için geleneksel ölçüm yöntemleri kullanmışlardır. Sonuçlar güzellikleri açısından harikulade, uygulama açısından ise ilham vericidir. Bu kitabın katkısıyla artık herkes bu kadîm sanatta nasıl usta olunacağını öğrenebilir ve kendi girift desenlerini tasarlayabilir ya da klasik örnekleri yeniden oluşturabilir. İhtiyacınız olan tek şey bir kalem, bir cetvel, bir pergel ve sakin bir el. Kitapta ilk olarak bir kare, altıgen ya da beşgenin nasıl çizileceğine dair temel bilgiler uygulamalı olarak anlatılıyor, teknik ipuçları veriliyor. Bu desenlerin nasıl oluşturulacağı, güçlük derecesine göre ayarlanmış üç seviyede, dikkatle ve adım adım talimatlarla gösteriliyor. Kitapta yer alan desenler, İslam sanat ve mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alan şu on dokuz eserden seçilmiştir:

 •Kurtuba Ulu Camii, İspanya 

• Kayrevan Ulu Camii, Tunus

• Bağdat Mustansıriyye Medresesi, Irak

• Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Türkiye

• Palatina Şapeli, İtalya

• Reşidüddin et-Tabîbin Mushafı, İran

• Abdussamed Külliyesi, İran

• Şam Emeviyye Camii, Suriye

• Herat Ulu Camii, Afganistan

• Elhamra, İspanya

• Harakan Doğu Kümbedi, İran

• Kayseri Mahperi Huand Hatun Külliyesi, Türkiye

• es-Salih Talâi Camii, Mısır

• Bin Yusuf Medresesi, Fas

• Celaleddin Hüseyin Türbesi, Kırgızistan

• en-Nâsır Muhammed Camii, Mısır

• Memlük Mushafı, Suriye

• Bibi Cavindî Türbesi, Pakistan

• Karaviyyin Camii, Fas

Godina:
2012
Izdanje:
1
Izdavač:
Klasik Yayınları
Jezik:
turkish
Strane:
120
ISBN 10:
6055245019
ISBN 13:
9786055245016
Fajl:
PDF, 4.75 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
turkish, 2012
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Započnite svoje putovanje u svet znanja! Vidite Pretpregled za više opcija

Najčešći pojmovi