Glavna Outliers

Outliers

5.0 / 0
0 comments
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
Godina:
2009
Izdavač:
Mediacat
Jezik:
turkish
ISBN 10:
1603966161
ISBN 13:
9781603966160
Fajl:
EPUB, 501 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
turkish, 2009
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Započnite svoje putovanje u svet znanja!

Najčešći pojmovi