Glavna Türkiye Tarihi 2 - Osmanlı Devleti 1300-1600

Türkiye Tarihi 2 - Osmanlı Devleti 1300-1600

, ,
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan İle Sina Akşin'in 198ü yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir. L Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılma değin gözden geçirmektedir. 3, Cilt 1600-1908 yıllarım kapsıyor. 4. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. 5. dit 1980-2003 dönemini, yani şimdiki Türkiye'yi ele alıyor. Sina Aksin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Aksin, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör 'dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Aksin. Selahattin I-Iilav, Murat Kaloğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat Tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan'dır.Sina Aksin Türkiye Tarihi'nin amacını söyle açıklamaktadır: "...Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih en çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneecği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pür melalinden kurtaranla y a belki mütevazı bir katkısı olur diye düşündük."Elinizdeki bu cilt 1300-1600 dönemi Osmanlı Tarihi'nin ilk üç yüzyılı için vazgeçilmez bir kaynak niteliğindedir.
Kategorije:
Godina:
2002
Izdavač:
Cem Yayınevi
Jezik:
turkish
Strane:
356
ISBN 10:
9754065640
ISBN 13:
9789754065640
Fajl:
PDF, 10.44 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
turkish, 2002
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Započnite svoje putovanje u svet znanja! Vidite Pretpregled za više opcija

Najčešći pojmovi